Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vytrvalostné jazdenie

1. 11. 2007
Jazdia sa na trati dlhej 40 až 160 km .


Otestovaním našej prípravy vytrvalostného koňa sú samozrejme preteky. Čím dlhšia a uvoľnenejšia bola príprava, tým dlhšie dosiahnutá kondícia vydrží. Ak je kôň schopný v tréningu klusať alebo striedať klus a cval nepretržite 1-2 hodiny, môže sa zúčastniť vytrvalostných pretekov. Kone, ktoré sa ešte nikdy nezúčastnili pretekov prípadne za posledných 24 mesiacov neabsolvovali žiadne vytrvalostné preteky musia najskôr absolvovať trať na 40km. Kratšie trate sa berú ako príprava alebo súčasť tréningu na trate dlhšie. Ideálny je postup 40km, následne o tri týždne 60km pretek, o mesiac 80km, atď. Počet pretekov sa nesmie preháňať, aby sa organizmus koňa stihol zregenerovať. Posledný týždeň pred pretekmi by sme mali koňovi dopriať oddych, v podobe dlhších kľudných vychádzok, aby šetril energiu na pretek.
O tom, kde sa konajú vytrvalostné preteky a ako budú prebiehať sa dozvieme zo Spravodaja SJF prípadne na webovej stránke www.sjf.sk . Z rozpisu pretekov sa dozvieme všetky potrebné údaje o pretekoch napr. počet a dĺžku okruhov na ktorých sa beží pretek, minimálnu rýchlosť, vylučovací čas, povinný príchod všetkých koní, veterinárna kontrola koní, schôdza jazdcov, štart preteku, charakter trate. a pod. Na medzinárodných vytrvalostných pretekoch sa odporúča príchod pár dní pred súťažou kvôli aklimatizácii koní. Na to, aby sme sa mohli zúčastniť pretekov potrebujeme platnú licenciu jazdca a pas koňa.

Deň prvý:

Obhliadka trate
Na medzinárodných pretekoch je trať otvorená už týždeň pred pretekom a tak si môže jazdec prejsť niektoré úseky v sedle. Na národných pretekoch musí byť trať vyznačená a otvorená najneskôr deň pred štartom. V našich zemepisných šírkach sa na preteky chodí jeden deň pred štartom. Jazdci dostanú mapu trate, na ktorej sú vyznačené miesta ako štart, cieľ, miesto veterinárnej kontroly, kontrolované prejazdy na trati a body vhodné na napájanie koní. V kľude si môžu prejsť okruh trate. Každý okruh trate musí byť zreteľne a jasne označený farebnými stužkami -fáborkami, pričom jazdec musí zo sedla vidieť od jednej stužky po druhú, aby sa počas jazdy nezdržoval hľadaním trasy. Jeden okruh nesmie mať viac ako 40km. Pri zmene smeru, prechode cez cestu prípadne komplikovanom prejazde treba sledovať aj nápisy na zemi namaľované vápnom alebo sprayom. Jazdci počas jazdy ocenia aj kilometrovníky umiestnené na každom 10km na trati.

Vstupná veterinárna kontrola
Po vyložení koňa a jeho ustajnení prebieha vstupná veterinárna kontrola. Cieľom tejto kontroly je posúdiť zdravotný stav koňa, jeho kondíciu a celkový stav. Veterinár si zapisuje všetky údaje potrebné na identifikáciu koňa, jeho staré zranenia, odreniny alebo jazvy, aby bolo evidentné, že nevznikli počas preteku. Koňa vedie do priestoru veterinárnej kontroly len 1 osoba - jazdec, prípadne jeho pomocník. Kôň sa predvedie pred veterinárom len na ohlávke s vodítkom, prípadne nauzdený bez chráničov a deky. Jazdec ohlási svoje meno, jazdecký klub a meno koňa. Po zmeraní tepu v kľude predvedie jazdec koňa najprv v kroku a potom v kluse. Kôň musí ochotne plynulo klusať popri jazdcovi zhruba 40m, na konci dráhy prejde do kroku, jazdec otočí koňa smerom od seba a potom znova naklusá. Po verdikte veterinára dostane kartu jazdca a odchádza z priestoru veterinárnej kontroly. Skôr ako prídeme na preteky odporúčame trénovať aj takéto správne predvedenie koní.


Schôdza
Vo večerných hodinách sa jazdci povinne stretávajú na schôdzi. Na nej sa dozvedia podrobné informácie o celom preteku, prípadných zmenách, ktoré nastali oproti rozpisu. Autor trate podrobne informuje prítomných o celej trati, prevýšení, nebezpečných miestach, brodoch a kontrolovaných prejazdoch. Prítomní sú aj veterinári, rozhodcovia, organizátori a technický delegát. Každý jazdec má okolo seba svojich pomocníkov, ktorí tvoria servisný tím. Tento si robí poznámky o miestach vhodných na poskytnutie pomoci, zaznamenáva si telefónne čísla na lekára, veterinára a kováča.

Deň druhý:

Štart
Na druhý deň v skorých ranných hodinách v dostatočnom predstihu pred štartom si jazdci sami kŕmia kone. Keďže pretek trvá niekoľko hodín musíme zabezpečiť koňovi dostatočný prísun energie počas celého dňa. Ráno pred štartom bývajú kone nervózne a obvykle toho veľa neskonzumujú. Ak je dostatok času pred štartom, môže prebehnúť veterinárna kontrola až v tento deň. Ako prví štartujú účastníci najvyššej súťaže. Štarty prebiehajú hromadne alebo individuálne. Individuálne štarty po 5min. sú bežné v súťaži na 40km, vo vyšších súťažiach sa štartuje hromadne. Spolu s koňmi vyštartujú aj servisné autá s pomocníkmi, ale po inej ceste. Na najbližšom mieste, kde sa tieto cesty stretnú, môže servisný tím pomáhať jazdcovi.

Na trati
Dôležité je, aby na kontrolný bod dorazilo auto s tímom s dostatočným predstihom a ten pripravil vodu na napojenie koňa a jazdca, vodu v plastových fľašiach na schladenie, a pod. Jazdec môže kedykoľvek zosadnúť z koňa, prípadne bežať vedľa neho. Servisný tím však nemá dovolené sprevádzať koňa na trati, viesť koňa, prípadne sadnúť naňho. Takáto nedovolená pomoc môže viesť k diskvalifikácii.Vytrvalostný pretek sa beží na čas, preto sa občerstvenie odohráva krátko, rýchlo a "za pochodu" teda jazdec aj pri napájaní koňa ostáva v sedle, potom mu pomocník podá fľašu s vodou, ktorú jazdec vyleje na krk koňa, aby ho schladil, následne fľašu odhodí a pokračuje v jazde bez zastavenia. Servisný tím zozbiera fľaše zo zeme a pokračuje podľa mapy k ďalšiemu kontrolnému bodu. Ideálne je, ak má jazdec dostatočný počet pomocníkov a prípadne dve servisné autá, ktoré sa striedajú na trati a stíhajú dvojicu na každom bode.

Prvé kolo za nami
Po prejdení prvého kola sa servisné auto a jazdec stretávajú v cieli prvej etapy - obvykle v tom istom mieste ako štart. Tu už musia byť pripravené vedrá s vodou, s krmivom, handry a špongie na zmytie potu z koňa, teplá deka na kríže a dostatok šikovných rúk, ktoré sa postarajú ako o koňa tak aj o jazdca. Čas príchodu do cieľa prvej etapy sa zapíše do karty jazdca. Od tohto času sa musí kôň čo najrýchlejšie vydýchať a ukľudniť, čomu napomáhame jeho ochladzovaním vodou. Najefektívnajšie chladenie je na krku koňa, kde je centrum tepelnej termoregulácie. Najneskôr do 20min. sa musí jazdec a kôň hlásiť u veterinára na kontrolu. Nedodržanie tohto časového limitu (bližšie špecifikovaného v rozpise) vedie k diskvalifikácii. Kôň vchádza k veterinárovi odstrojený, bez chráničov a deky, len nauzdený. Do priestoru veterinárnej kontroly môže vojsť len jazdec a jeho pomocník s kartou jazdca. Veterinár preveruje schopnosť koňa pokračovať v jazde: meria tep, kontroluje zranenia, známky únavy a vyčerpania, stupeň dehydratácie a samozrejme pravidelnosť chodov. Akákoľvek nepravidelnosť chodov spôsobená či už stratou podkovy alebo zranením vedie okamžite k diskvalifikácii. Po úspešnom prejdení prvej veterinárnej kontroly máme v karte jazdca napísané "O.K." Od tohto času sa nám zastaví čas meraný na trati a my máme minimálne 20min. maximálne 40min. prestávku (podľa rozpisu), počas ktorej sa má kôň i jazdec možnosť trochu zregenerovať.
Jazdec sa počas prestávky môže vzdialiť od koňa, najesť a prezliecť sa, zatiaľ čo jeho pomocníci sa starajú o koňa. Aby kôň doplnil energiu, podávame mu elektrolyty, najlepšie rozpustené vo vode, a krmivo bohaté na rýchlo stráviteľné cukry a vlákninu. V letných mesiacoch sú obľúbené šťavnaté jabĺčka, mrkva, melón, repa atď.

A po prestávke ďalej...
Pár minút pred štartom do druhého kola koňa nasedláme, dáme mu suchú dečku pod sedlo, suchý podbrušník, prípadne mäkký návlek na podbrušník a suché chrániče na nohy. Je dôležité, aby sa veci, ktoré mal kôň počas prvého kola umyli v čistej vode, aby sa z nich zmyl pot, ktorý môže byť agresívny a môže časom koňovi spôsobovať nepríjemnosti. Štart do nasledujúcich kôl si jazdec sleduje na hodinách sám a nečaká na odštartovanie. V poslednom kole je rozhodujúce, ktorý kôň príde do cieľa ako prvý. Po úspešnom absolvovaní záverečnej veterinárnej kontroly koňa necháme pásť sa na tráve, kým sa ukľudní a uschne. Pri chladnejšom alebo veternejšom počasí nezabudneme koňa zadekovať, keďže unavený organizmus je citlivejší na zimu. Koňa potom odvedieme do stajne, aby si odpočinul. Po výkone môžeme natrieť nohy chladivou emulziou, prípadne ich na noc zabandážovať do teplých bandáží. Je dobré sledovať správanie koňa, aby sme spozorovali prípadné zdravotné ťažkosti, a pod. Všetky medikamenty podané koňovi pred pretekom, počas neho alebo do dvoch hodín po preteku je nutné hlásiť veterinárnemu dozoru.

Deň tretí:

Vyhodnotenie.
Deň po preteku treba skontrolovať stav koňa a dopriať mu oddych. Vyhodnotenie súťaže prebieha na všetkých medzinárodných pretekoch až nasledujúci deň po preteku. Na vyhodnotenie musí prísť jazdec s koňom, s ktorým pretekal vhodne oblečený. Na národných pretekoch sa vyhodnotenie koná ihneď po skončení preteku. Vyžaduje korektné oblečenie, napr. v klubových farbách, prilbu a nasedlaného koňa. Biele rajtky a sako sú podmienkou medzinárodných pretekov. V tento deň prebieha aj vyhlásenie výsledkov ceny kondície, pričom rozhodcovia posudzujú celkový stav koňa počas preteku, ale aj deň po preteku. V zahraničí je cena kondície pokladaná za hodnotnejšie ocenenie ako samotné víťazstvo v súťaži.

Odchod.
Po vyhlásení výsledkov a dekorácii, účastníci pretekov môžu odísť domov. Jazdci musia vrátiť štartovacie čísla a vyzdvihnúť si licenciu jazdca a pas koňa. Kone, ktoré boli diskvalifikované alebo dobrovoľne odstúpili počas preteku by mal pred odjazdom skontrolovať veterinár. Na medzinárodných pretekoch, je umiestnenie na klinike deň po preteku povinné pre všetky kone, ktoré nedokončili pretek..

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

preteky v Anglicku

(Katka, 21. 8. 2012 9:38)

Môj ocino dodáva krmivo TRM reprezentantom SR.

licencia :D

(janča, 18. 6. 2011 20:29)

ou yé... normalne som rada že som si to tu mohla prečitať :) ..lebo jeden pan mi povedal že ak chcem mam si kobylu vytrenovat a možem isť na taketo preteky..aspon mam viac informacii ohladom toho ;) ...A takže to treba mať licenciu?

Re: licencia :D

(kikush, 13. 6. 2012 19:12)

Ano licenciu musis mat .... ale nieje to tazke :D to zvladnes :)